5. Ryssland rustar

Forskningsledarna Johan Norberg och Gudrun Persson går igenom slutsatser från den nyligen utgivna rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårspe...View Details

Gäster i avsnittet är Daniel Jonsson, forskningsledare, och Christoffer Wedebrand, analytiker. De går igenom tolkning och förståelse av hotbild i...View Details

I detta avsnitt gästas vi av kärnvapenexperterna Mike Winnerstig, enhetschef, och Jens Wirstam, forskningsledare. De har varsitt perspektiv på kär...View Details

Hur påverkar Storbritanniens beslut att lämna EU säkerhetspolitiken och Sverige? I avsnitt två av Rapporterat samtalar Niklas Rossbach, förstefo...View Details

I första avsnittet av rapporterat diskuterar vi utvecklingen i Hongkong med Johan Englund, analytiker, och Jerker Hellström, forskningsledare. I sam...View Details