Gäster i avsnittet är Camilla Eriksson och Jenny Ingemarsdotter som är försteforskare på FOI. De går bland annat igenom varför näringslivets medverkan...View Details

Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, och Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för Arktiska frågor 2017-2019, går igenom klimatförändringarna, säker...View Details

5. Ryssland rustar

Forskningsledarna Johan Norberg och Gudrun Persson går igenom slutsatser från den nyligen utgivna rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspekti...View Details

Gäster i avsnittet är Daniel Jonsson, forskningsledare, och Christoffer Wedebrand, analytiker. De går igenom tolkning och förståelse av hotbild i gråz...View Details

I detta avsnitt gästas vi av kärnvapenexperterna Mike Winnerstig, enhetschef, och Jens Wirstam, forskningsledare. De har varsitt perspektiv på kärnvap...View Details

Hur påverkar Storbritanniens beslut att lämna EU säkerhetspolitiken och Sverige? I avsnitt två av Rapporterat samtalar Niklas Rossbach, försteforskare...View Details

I första avsnittet av rapporterat diskuterar vi utvecklingen i Hongkong med Johan Englund, analytiker, och Jerker Hellström, forskningsledare. I samta...View Details