Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, och Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för Arktiska frågor 2017-2019, går igenom klimatförändringarna, säker...View Details

5. Ryssland rustar

Forskningsledarna Johan Norberg och Gudrun Persson går igenom slutsatser från den nyligen utgivna rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspekti...View Details

Gäster i avsnittet är Daniel Jonsson, forskningsledare, och Christoffer Wedebrand, analytiker. De går igenom tolkning och förståelse av hotbild i gråz...View Details

I detta avsnitt gästas vi av kärnvapenexperterna Mike Winnerstig, enhetschef, och Jens Wirstam, forskningsledare. De har varsitt perspektiv på kärnvap...View Details

Hur påverkar Storbritanniens beslut att lämna EU säkerhetspolitiken och Sverige? I avsnitt två av Rapporterat samtalar Niklas Rossbach, försteforskare...View Details

I första avsnittet av rapporterat diskuterar vi utvecklingen i Hongkong med Johan Englund, analytiker, och Jerker Hellström, forskningsledare. I samta...View Details