Hur påverkar undervattensbuller det marina djurlivet?

I detta avsnitt berättar försteforskare Mathias Andersson om: 

  • FOI:s unika kompetens när det gäller bullermätningar i svenska havsområden
  • Nyttan som både den civila och militära sektorn har av mätningarna
  • Vad alla båtägare kan göra för att störa marina djur så lite som möjligt

Du får även veta varför du aldrig ska knacka på glaset i ett akvarium som det finns guldfiskar i.

Share | Download